"cömert" ile Etiketlenen Konular

  Seceret-ül Kevn"den (Muhîddin-i Arabî) îbni Abbas (R.A.) den naklen Muaz bin Cebel rivayet ediyor;Bir gün Rasulüllah (S.A.V.) Efendimiz Hz. Eyyüb El-Ensarî"nin evinde ashabı ile sohbet ederlerken, dışarıdan: - Ya Rasülullah! Görülecek, halledilecek bir işim var. Halli için içeriye girmeme müsaade buyurur musunuz? diye bir ses geldi. Bu sesi işiten Rasulüllah (S.A.V.)...
• Akıllı kimse, dünya işini telaşa kapılmadan kanaat ile idare eder. Ahiret işini hırs ve acele ile görür. Din işini ise ilim ile yürütür. • Kanaat, hoş olmayan, sevimsiz anlarda da kalbin sükûn içinde bulunmasıdır. • Kanaat, olmayan şeye göz dikmemek ve mevcut ile yetinip tamah etmemektir. • Kanaat, nefsin kendisine taksim edilene...
Hamd ve övgü, yeri göğü yaratıp düzenleyen ve bütün canlıların rızkını veren, sânı yüce Allah'a mahsustur. Başta Hz. Muhammed Mustafa (SAV) olmak üzere peygamberlerine ye seçkin kullarına salât ve selâm olsun. Derler ki âdil hükümdar Ânûşirevan devrinde hikmetten daha değerli bir şey yoktu. O asrın bütün mütefekkirleri dindar ve nefislerini dizginleyen...
Sayfa başına git