10 muharrem 1436 /3 kasım 2014 Aşure günü

10 muharrem 1436 /3 kasım 2014 Aşure günü
1 Kasım 2014 tarihinde eklendi, 3.685 kez okundu.

10 muharrem 2014 yılında 3 kasım pazartesi gününe takabül etmektedir.

Aşure günü aşure yapıp komşulara dağıtmak doğrumudur

Aşure yapıp komşulara dağıtmak bir gelenektir. Çocukluğumuzdan beri görüp yaşadık. İçerisinde bir bid’ata rastlamadım. Bayramlar ve münasebetlerde eşe dosta ikram geleneğinin de direk emredilmediği bir vakıadır. Ama yedirmek içirmekle alakalı fiiller hakkındaki genel olarak sabit olan peygamberimizin övgülerine dayansa gerektir.

Tevsia hadisi, hakkında çok konuşulmuş bir hadistir. Metni şu şekildedir;

“Kim aşure  gününde ehline genişlik ve ikramlarda bulunursa Allah onun rızkına sene boyu genişlik verir ”

Bu hadis ve yemek yedirmek ve komşulara ikramla alakalı hadisler çerçevesinde böyle bir gelenek doğmuş olsa gerektir. Ama bu günde yemek yapıp dağıtmak sünnettir demek yerine bu günde aileye ve yakınlara ikramlarda bulunmak sünnettir demek uygun olur.

Tevsia hadisi ulema ve muhaddisler den çoğunluğunca müselsel hadis olarak rivayet edilir.

Hadis ilmine başlarken senedimizin efendimize bitişmesi için ilk rivayet edilen müselsel hadislerden birisi rahmet hadisiydi. İkincisi de tevsia hadisiydi.

Bu hadisin özelliği Allah rasulünden günümüze bana kadar bu hadisi rivayet edenlerin hadisi rivayet ettikten sonra söyledikleri şu sözdür.

” Ömrümüz boyu tecrübe ettik ve bu hadisle amel ettiğimizde bunun müjdelediği genişliği gördük yaşadık ” .

Yine bu hadisle amel edenler aşura günü ailelerine edebildikleri kadar çok ikramda bulunurlar. Bunlardan birisi de az da olsa dünyevi yiyecek ve içeceklerden çeşitli yiyeceklerin alınması ve aileye ikramıdır. Aşurenin içeriğindeki çeşitli yiyeceklerin sebebi bu olsa gerektir.

 

AŞURE HADİSİ HAKKINDADIR 

Hadisin metni:

“Kim aşura gününde ehline genişlik ve ikramlarda bulunursa Allah onun rızkına sene boyu genişlik verir ”

“مَنْ وَسَّع على أهله في يوم عاشوراء وَسَّع الله عليه سنته كلها

Hadisin kaynakları :[1]

 Aşure günü bir gün önce veya sonra oruç tutmak gerekir mi

Hadisle amel edilebilir diyen muhaddisler ve kaynakları:[2]

– ibn Abbas ra dan

Aşura günü oruç tutun. Bunda yahudilere muhalefet ederek öncesinde bir gün ya da sonrasında bir gün daha oruç tutun.[3]

عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : “صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوماً، أو بعده يوم

 

  • [1] et Tabarani , el Mucem el Kebir X.77 ;ibn Adiy el Kamil fit tarih V.211 ; 
  • ibn Abdilberr el İstizkar X.140 hno :14294
  • el Beyhaki, Şuabul İman III.365 hno 3791 ;
  • [2] el Beyhaki, Şuabul İman III.365 hno 3791 ; (senedlerinin çoğu zayıfsa da, rivayetlerinin çokluğu birbirine destek olur mahiyettedir ve zayıflığını giderir durumdadır.)eş Şevkani el Fevaid el Mecmua 102.s (bu hadisin zayıflığına rağmen turuku hadisin aslının olduğunu göstermektedir
  •  
  • es Sehavi, el Makasıd el Hasene II.112 (hadisin turuku birbirine destek olur mahiyettedir. )
  • [3] et Tahavi, şerh Meanil asar II.78 
  • Ahmed b Hanbel el Musned I.241

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git