İşsizlik sigortası ödeneğinden faydalanın..

İşsizlik sigortası ödeneğinden faydalanın..
2 Eylül 2009 tarihinde eklendi, 1.737 kez okundu.
Eğer işten çıkarılma nedeniniz haklı bir nedene (mazeretsiz işe gelmeme, işverene saldırı vb.) dayanmıyorsa işsizlik sigortası ödeneğini alabilirsiniz. Bunun için işverenin ve çalışanın 15 gün içinde işten ayrılma bildirgesi ile Türkiye İş Kurumu’na (İşkur) başvurması gerekiyor. İşveren için başvuru zorunlu, başvurmazsa cezası var. Fakat işveren başvurup çalışan başvurmazsa hakkını kaybediyor ve fondaki para biriktikçe birikiyor. Çok önemli bir miktar ödenmiyor belki ama hiç yoktan iyidir. Bu ödenek normalde her sigortalının maaşından kesilerek oluşturuluyor. O yüzden ödenekten faydalanmak sizin hakkınız ve hakkınızı arayın.

Ayrıca hangi durumlarda işsizlik ödeneğinden yararlanıldığını da bilmekte fayda var.

* 120 günü kesintisiz olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile prim ödemiş olup da kendi istek ve kusurları dışında işsiz kalanlardan; o
* Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilenler,
* Hizmet akitleri; sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilen sigortalı işçiler,
* Sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilenler,
* Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalanlar .
* İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, j;kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle ^ işten çıkarılmış olanlar,
* Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona erenler, işsizlik ödeneğine hak kazanırlar.
* İşsizlik ödeneğine hak kazananların, bu ödenekten faydalanmak üzere İşten Ayrılma Bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde, İSKUR’nun en yakın ünitesine başvurmaları ” gerekmektedir.

Hangi hallerde işsizlik ödeneğinden yararlanmak mümkün değildir?

* Aşağıda belirtilen koşullarda, işsizlik ödeneğine hak kazanılamaz;
* Son 120 günü kesintisiz olmak üzere, işsiz kalmadan önceki son üç yıl içinde 600 gün süre ile prim ödememiş olanlar,
* Hizmet akitlerini kendi istek ve iradeleri ile feshedenler,
* Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle hizmet akitleri feshedilenler,
* Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alanlar,
* Hizmet akitleri grev, lokavt veya kanundan doğan Ödevler nedeniyle askıya alınmış olanlar,
* Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri nedeniyle hizmet akitleri işverenler tarafından feshedilmiş bulunanlar.

İşsizlik ödeneği ne şekilde hesaplanacak ve nasıl ödenecektir?

* Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak bulunacak günlük ortalama net kazancının yüzde ellisi olarak hesap edilecektir
* Bu şekilde günlük olarak hesaplanan işsizlik ödeneği aylık olarak her ayın sonunda ödenecektir.
* Kanun gereğince, işsizlik ödeneği miktarının asgari ücretin netini geçmesi mümkün değildir.
* İşsizlik ödeneği, aylık olarak işsiz adına açılacak banka hesabına havale edilecektir. İlk işsizlik ödeneği hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonunda ödenecektir. Ol.07.2000 tarihinden itibaren, asgari ücret brüt 118.800.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu tarihte belirlenmiş olan brüt asgari ücret üzerinden işini kaybeden sigortalı işsizin işsizlik ödeneğine hak kazandığı varsayıldığında; asgari ücretten prim ödenmiş ise, %50’sini alması mümkün olacağından; işsizlik ödeneğinde aylık tutar 43.461.450 TL olmaktadır. Ayrıca, tavandan prim Ödemiş olanlar için, alınabilecek işsizlik ödeneği asgari ücretin netini geçemeyeceğinden bugün için en yüksek işsizlik Ödeneği miktarı 86.922.900 TL’dır.

Ne kadar süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir?

* İşsizlik ödeneği alabilmek için dört temel koşul öngörülmüştür.
* 1- Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olması,
* 2- İş akdinin feshedildiği tarihten geriye doğru kesintisiz hizmet aktinin 120 gün prim ödenmiş olması,
* 3- Hizmet akdinin, İşsizlik Sigortası Kanununun 51 inci maddesinde sayılan hallerden birisine dayah| olarak sona ermiş olması,
* 4- Sigortalı işsizin, İşten Ayrılma Bildirgesini işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’un ilgili ünitesine doğrudan başvurarak vermesi. Yukarıda öngörülen şartları taşıyanlardan;
* 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün,
* 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün,
* 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir.
* Sigortalı işsizler, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için Kanunun öngördüğü şartlan yerine getiremeden yeniden işsiz kalırlarsa, daha önce hak ettikleri sürelerini dolduruncaya kadar bu haktan
* işsizlik ödeneğinden yararlanmak için Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalırlarsa, sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği alacaklardır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git