Ali Cum’a Muhammed Abdulvehhab

Ali Cum’a Muhammed Abdulvehhab
8 Temmuz 2009 tarihinde eklendi, 1.700 kez okundu.

Hayat Hikayesi

Ali Cum’a Muhammed Abdulvehhab

Mısır Cumhuriyeti Müftüsü

03 03 1952  de BeniSüveyf  Şehrinde doğdu.

1973 yılında Aynu Şems Üniversitesi  İktisat Fakültesinden  Mezun oldu.

el Ezher Üniversitesi  Dirasatül Arabiyye ve’l İslamiyye Fakültesini (1979) ,

1985 te    master  1988 de  doktorasını pekiyi dereceyle  tamamladı.

Hadis ilminde  ve diğer şeri ilimlerde   klasik sened silsilelerinin  en üst derecelerine  ulaştı.

İslami ilimlerin  metinlerinin   özel icazetlerini    sened silsilesi ile okuyup  okutan   nadir ilim adamlarındandır.

Evli ve Üç çocuk babasıdır.

Arapçanın yanı sıra İngilizce de bilmektedir.

Üstlendiği Bazı Görevler :

 • el-Cemiyyetul Hayriyye lil Hademati’s Sekafiyye  Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Direktörlüğü 1997
 • Merkez Salih  Abdullah  Kamil lil iktisadil İslami  müdür vekilliği.1993-1996
 • Cemiyet el Meknezil İslami –İdhalus Sünneti bil Computer – Danışmanlığı  1978-2008
 • el Ezher Fetva Kurulu Üyeliği  1995-97
 • Hindistan  Fıkıh Konseyi Üyeliği
 • eş Şarkul Evsat Bankası  İslami   Bankacılık İşlemleri   Dairesi Danışmanlığı
 • Uluslararası  İslam Bankası  Danışma Kurulu  Üyeliği
 • Mısır  Masraf el Müttehide  Bankası  Şer’i  Danışma Kurulu Başkanlığı
 • Mahadul Alemi lil fikril İslami   Danışmanlığı
 • el ezher Üniversitesi  ed Dirasatul İslamiyye ve’l Arabiyye Fakültesi  Öğretim Üyeliği
 • Mısır Cumhuriyeti  Müftülüğü  (2003 den itibaren )

Eserleri :

 • el Vakfu Fıkhan ve Vakıan
 • er Rakabetüş Şeriyye  Müşkilatüha  ve Turuk Tatviriha
 • ez Zekat
 • Hukukul İnsan min Hilali  Hukukul Ekvan fil İslam
 • en Nemuzecul Masrafiyyi’l İslami

Tahkikleri :

 • Riyazus Salihin ,  en Nevevi(tahkikli neşir)  Darul Kitabil Lubnani
 • Haşiye ala  Cevheretit Tevhid , el Bacuri  (Tahkikli Neşir) Darus Selam
 • Şerhu Elfiyetis Siyra , el Echuri , Meclisul A’la liş Şuunil İslamiyye
 • el Furuk , el Karafi, Darus selam
 • et Tahdid  fi Mukaranatil Fıkhil Hanefi ve’ş Şafii , el Kuduri
 • Etiketler:

  Yorumlar

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sayfa başına git